Adalet Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alımları Ne Zaman

Konu, 'Genel Konular' kısmında Murat tarafından paylaşıldı.

 1. Murat

  Murat Admin

  2013 yılı içerisinde Adalet Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alımları yapılacaktır, bu alımların tarihi ve şartları hakkında bilgiler.

  Adalet Bakanlığından yapılan duyuruda 160 Uzman yardımcısı alınacağı açıklandı. Başvurular, 04 Şubat 2013 Pazartesi günü başlayıp 18 Şubat 2013 Pazartesi günü mesai saati bitiminde s Adalet-Bakanlığı-300x298.jpg ona erecektir.

  T.C. ADALET BAKANLIĞINDAN ADALET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLÂNI
  Adalet Uzmanlığı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi uyarınca Bakanlığımız merkez teşkilâtında istihdam edilmek üzere genel idarehizmetleri sınıfından 9 uncu dereceli 160 adet adalet uzman yardımcılığı kadrosuna sözlü sınav ile personel alımı yapılacaktır.
  Başvuru şartlarını taşıyan adaylardan, 2011 veya 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (A Grubu) Ek-1 tabloda her bir grup için belirtilen puan türlerinden aldıkları en yüksek puana göre sıralanarak alım yapılacak kadronun 4 katı kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.
  KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılmak suretiyle Ek-1 tabloda belirtilen alanlardan ilân edilen kadro sayısı kadar atama yapılacaktır.
  I- BAŞVURU ŞARTLARI
  1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
  2- Ek-1 tabloda belirtilen bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
  3- Sözlü sınavın yapıldığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış (18 Mart 1978 tarihinde veya sonrasında doğmuş) olmak,
  4- 2011 veya 2012 yılı KPSS’den (A Grubu) asgari (70) puan almış olmak.
  II-BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
  Başvurular, 04 Şubat 2013 Pazartesi günü başlayıp 18 Şubat 2013 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar devam edecek olup, Adlî ve İdarî Yargı Adalet Komisyonu Başkanlıklarına T.C. kimlik numarası içeren nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport ile şahsen yapılacaktır.
  Başvuru esnasında evrak alınmayacak ve posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
  Adaylar Ek-1 tabloda belirtilen gruplardan yalnız birine müracaat edebileceklerdir.
  III-SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ
  Sözlü sınav 18 Mart 2013 tarihinde yapılacak olup sınav yeri Bakanlığımız internet sayfasında (<a href="http://www.adalet.gov.tr/" target="_blank" rel="nofollow" data-cke-saved-href="http://www.adalet.gov.tr">www.adalet.gov.tr) ilan edilecektir.
  IV- SÖZLÜ GİRİŞ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
  1- Başvuru Formu (Başvuru formu için tıklayınız),
  2- KPSS Sonuç Belgesi,
  3- Öğrenim durumu belgesinin aslı veya ilgili öğretim kurumunca onaylanmış örneği, öğrenim durumu belgesi yurtdışından alınmış ise denkliği ile birlikte aslı veya ilgili öğretimkurumunca onaylanmış örneği (Belgenin aslının ibraz edilmesi hâlinde sureti Bakanlığımızca
  onaylanacaktır.),
  4- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Form için tıklayınız),
  5- Fotoğraflı özgeçmiş.
  Başvuru koşullarını taşımadığı veya ibraz edilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
  V- SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI KONULARI
  Sözlü giriş sınavı, adayların;
  a-Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
  b-Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
  c-Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
  ç-Öz güveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
  d-Genel yetenek ve genel kültürü,
  e-Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden yapılacak değerlendirmeyle gerçekleştirilir.
  Adaylar, kurul tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle (a) bendi için 50 puan, (b) ilâ (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10’ar puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü giriş sınavında başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alınması şarttır.
  VI- NİHAİ BAŞARI LİSTESİ VE SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
  Nihai başarı sıralaması adayın merkezi sınav puanı ile sözlü sınavda aldığı puanın aritmetik ortalamasına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday atanmaya hak kazanacaktır.
  Sınav sonuçları ve atanmaya hak kazananlar Bakanlığımız internet sayfasında (<a href="http://www.adalet.gov.tr/" target="_blank" rel="nofollow" data-cke-saved-href="http://www.adalet.gov.tr">www.adalet.gov.tr) ilan edilecektir.
   

Sayfayı Paylaş